Prototyp / BVV Brno, pavilon A, 2018 / 5. ročník

Prototyp / BVV Brno, pavilon A, 2018 / 5. ročník

Prototyp / BVV Brno, pavilon A, 2018 / 5. ročník

Prototyp / BVV Brno, pavilon A, 2018 / 5. ročník

Prototyp / BVV Brno, pavilon A, 2018 / 5. ročník

Prototyp / BVV Brno, pavilon A, 2018 / 5. ročník

Prototyp / BVV Brno, pavilon A, 2018 / 5. ročník

Prototyp / BVV Brno, pavilon A, 2018 / 5. ročník

Prototyp / BVV Brno, pavilon A, 2018 / 5. ročník

Prototyp / Stará radnice, Brno, 2017 / 4. ročník

Prototyp / Stará radnice, Brno, 2017 / 4. ročník

Prototyp / Stará radnice, Brno, 2017 / 4. ročník

Prototyp / Stará radnice, Brno, 2017 / 4. ročník

Prototyp / Stará radnice, Brno, 2017 / 4. ročník

Prototyp / Stará radnice, Brno, 2017 / 4. ročník

Prototyp / Stará radnice, Brno, 2017 / 4. ročník

Prototyp / Stará radnice, Brno, 2017 / 4. ročník

Prototyp / Stará radnice, Brno, 2017 / 4. ročník

Prototyp / Stará radnice, Brno, 2017 / 4. ročník

Prototyp / objekt bývalé káznice, Brno, 2016 / 3. ročník

Prototyp / objekt bývalé káznice, Brno, 2016 / 3. ročník

Prototyp / objekt bývalé káznice, Brno, 2016 / 3. ročník

Prototyp / objekt bývalé káznice, Brno, 2016 / 3. ročník

Prototyp / objekt bývalé káznice, Brno, 2016 / 3. ročník

Prototyp / objekt bývalé káznice, Brno, 2016 / 3. ročník

Prototyp / objekt bývalé káznice, Brno, 2016 / 3. ročník

Prototyp / objekt bývalé káznice, Brno, 2016 / 3. ročník

Prototyp / objekt bývalé káznice, Brno, 2016 / 3. ročník

Prototyp / objekt bývalé káznice, Brno, 2016 / 3. ročník

Prototyp / Richard Adam Gallery, Brno, 2014 / 1. ročník